TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

İhale Tarihi: 24 Eylül 2020 10:00

T.C.

KOFÇAZ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 ve 45. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile 24.09.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 ve 11:00’de yapılacaktır.

2- İhale; Kofçaz Belediye Başkanlığı, Başkanlık Makamında toplanacak, Encümen huzurunda (İhale Komisyonu)  yapılacaktır. İhale Komisyonu,  ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

3- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a. Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

b.      Özel Kişiler için iyi hal kâğıdı ( Cumhuriyet Savcılığından, İnternet üzerinden e-devlet kapısından )

c.       Vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesi Müdürlüğünden)

d.      Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti.

e.       Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd., İnternet üzerinden e-devlet kapısından))

f.        2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)

g.      Özel Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge (Belediye Başkanlığından )

h.     Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi

ı.      % 3 Geçici Teminatı yatırdığına dair tahsilat makbuzu

Sayılan belgelerin 24.09.2020 tarih ve her arsanın ihale saatleri olan 10:00, 10:15, 10:30, 10:45 ve 11:00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

4- İhaleye katılacak isteklilerin İhale Şartnamesini ücreti mukabilinde satın almaları zorunludur. Şartname mesai saatleri içinde Kofçaz Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

 

S.NO

 

MAHALLE

 

CİNSİ

 

ADA

 

PARSEL

 

M2

 

HİSSE NİSPETİ

 

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)

 

GEÇİCİ TEMİNATI (%3) - (TL)

 

İHALE TARİH VE SAATLERİ

 

1

 

YENİ

 

 ARSA

 

159

 

40

 

0293,86

 

TAM

 

52.000,00

 

1.560,00

 

24.09.2020-10:00

2

YENİ

ARSA

159

41

0222,40

TAM

43.000,00

1.290,00

24.09.2020-10:15

3

YENİ

ARSA

159

42

0219,04

TAM

41.000,00

1.230,00

24.09.2020-10:30

4

YENİ

ARSA

159

43

0212,86

TAM

39.000,00

1.170,00

24.09.2020-10:45

5

YENİ

ARSA

159

44

0264,06

TAM

46.000,00

1.380,00

24.09.2020-11:00

                                                                                      KOFÇAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Yazılımı: Rota Medya © Tüm Hakları Saklıdır.